جزوه اخلاق در روابط عمومی

1-    منشور اخلاقي را تعريف كنيد. سه مورد از معروف ترين منشورهاي اخلاقي روابط عمومي را نام ببريد.

ج) منشوراخلاقی بیانیه رسمی رفتاری , مجموعه ای از قوانین ( استانداردها یا راهبردها ) برای رفتار صحیح اعضاست که به وسیله سازمان یا انجمن  حرفه ای تنظیم شده است منشورهای اخلاقی حداقل از دهه 1975 در سازمانها رواج یافته اند . منشورهای اخلاقی در ابتدا توسط بسیاری از سازمان ها یا شرکت ها حرفه ای در دهه 1950 و 1960 در پاسخ به عملکرد نادرست اخلاقی تدوین شده اند .

انواع آن : منشورهای اخلاقی انواعی مختلفی دارند : اسناد قانونی بسیار خاص با مکانیزمی برای اجرا و صفحات امضاء که بر اساس آن کارمند صراحتا" توافق می کند از این منشور پیروی کند .بیانیه های بسیارکلی مربوط به ارزش های اخلاقی که سازمان با شرکت بدون هیچگونه قید و شرطی خواستار اجرای آن است . بسیاری از سازمان های دارای بیانیه های اصلی و عمومی هستند .

منشورها وظایف متنوعی دارند که از جمله آن ها می توان دفاع از مسئولیت قانونی سازمان , مقید و متمرکز ساختن رفتار کارمندان , محدود کردن برخورد غیر اخلاقي , ارزیابی و قضاوت در باره رفتار  اعضاء تقویت تصویر و شهرت سازمان یا گروها ی شغلی را نام برد .

 

2-    اجزاي اصلي در تئوري علم اخلاق كانت را نام ببريد. (6 مورد)

عبارت علم اخلاقDeontology  از کلمه لاتین به معنی وظیفه مشتق می شود .وظیفه به معنای عمل کردن به علت تعهدات اخلاقي , در فلسفه کانت نقشی اصلی دارد . علم اخلاق به صورت تئوری اخلاقی که در آن  وظیفه , پایه اخلاقیات  Morality قرار می گیرد.

اجزای اصلی تئوری کانت در علم اخلاق عبارتند از :

1-تعالی و عقلانیت 2- قانون استقلال 3- الزام قاطع 4- وقار و احترام 5-وظیفه 6- نیت

یک میل ( اراده ) خوب از نظر اخلاقی ( جهت اطلاع بیشتر رجوع کنید دائره المعارف روابط عمومی )

 

3-    اصول اخلاقي روابط عمومي را نام ببريد. استنباط هاي منفي را توضيح دهيد.

-قدرت : قدرت عجیب روابط عمومی ( رابط بین مردم و سازمان است ) وافکار عمومی را شکل می دهد.

2- نقش سازمان : روابط عمومی ها نقش هایی در درون و بیرون از سازمان دارند .بعنوان مثال روابط عمومی ها در هنگام ملاقات با مدیریت در سازمان به عنوان حامی یا نماینده افکار عمومی عمل می کند و در هنگام ملاقات با مردم بعنوان نماینده یا حامی موقعیت سازمان عمل می نماید.

3-استنباط منفي : منتقدان چنین فرض می کنند روابط عمومی قدرت چشمگیری برای شکل دادن افکار عمومی دارد . مخالفان روابط عمومی در مواردی از رفتارهای غیراخلاقی به عنوان نمونه هایی  از هنرهای تاریک تاثیرات قدرتمند روابط عمومی فریب یا تعبیر سازی را مطرح می کنند .پرحرارت ترین منتقدان روابط عمومی اغلب روزنامه نگاران هستند تحلیل محتوای چگونگی کاربرد واژه روابط عمومی در رسانه های چاپی هفت موضوع متفاوت را آشکار ساخته است روابط عمومی به عنوان ایجاد حواس پرتی – آشوب , چالش , هوچی گری , روابط عمومی حرف جنگ کاربرد هماهنگ واژه روابط عمومی برای مطرح نمودن تغییر حقیقت به یک پایان شک بر انگیز به اعتبار این اصل صدمه وارد می کند .

 

4-    چرا روابط عمومي را وجدان اخلاقي سازمان مي نامند؟

بعضی اوقات روابط عمومی را وجدان سازمان می نامند چون دغدغه های اخلاقی و عقاید مختلف و پراکنده جمعيت های مختلف را در تصمیم سازی راهبردی سازمان وارد می کند . اگر روابط عمومی عقاید این افراد را در برنامه ریزی سازمان دخالت ندهد این جمعيت ها را نادیده گرفته است . یک نقص مهم وجود دارد که مانع مشارکت جمعیت های مختلف از شرکت در تصمیم سازی سازمان می شود یا ممکن است باعث شود این جمعيت ها برداشت کنند که سازمان به دغدغه های آنها اهمیتی نمی دهد . مسایل و دغدغه های اخلاقی ذاتا" از جمله دغدغه های عامه است .

چون بر مبنای ارتباطات مبتنی بر گفتگو به وجود آمده است روابط عمومی هم با تلاش برای جریان صحیح اخلاقی برای انجام یک عمل در یک وضعیت و رایزنی با مدیر کل اجرایی و ائتلاف غالب در این راستا به عنوان وجدان سازمان عمل خواهد کرد .

 

5-  مديران روابط عمومي براي كسب اعتبار بيشتر با وظايف سه گانه اي مواجهند. اين سه وظيفه را توضيح دهيد.   ( صفحه 34 )

6-  مك الريث معتقد است «عامه آگاه بهترين پناهگاه جامعه در برابر بحران هاي اجتماعي است» وظيفه روابط عمومي را در تحقق اين اهداف تبيين نماييد. (25)

 

ج) وجدان اجتماعي نقش واقعي روابط عمومي است و اعضاي روابط عمومي ها موظفند ضمن كمك به مشتريان سازمان ها از روابط مثبت ميان گروه ها يا افرادي كه در توانمند ساختن سازمان ها براي انجام موفق كارها موثرند حمايت كنند. كارمندان امروزي روابط عمومي به عنوان مشاوران ارشد مديران عالي رتبه  در بخش هايي كه به آنها اجازه شركت در فرايند تصميم گيري داده مي شود به نحو موثري عمل مي كنند. با تاكيد بر اين امر كه  هر شركت خود بايد شايسته اعتبار بوده و آن را حفظ كند كارمندان روابط عمومي به مشتريان خود توصيه مي كنند تا براي رسيدن به اهداف خود به جاي اينكه تلاش نمايند بر محيط غلبه كنند، خود را با شرايط و انتظارات جديد وفق دهند حال آنكه با تامين خواسته هاي فردي، علايق جامعه نيز برآورده شود بيانگر عملكرد مطلوب روابط عمومي خواهد بود.

 

7-    معيارهاي حرفه اي براي كار در روابط عمومي از نظر انجمن روابط عمومي آمريكا را به اختصار بنويسيد. (ص41)

 

ج)1- اهداف كاملاً منطبق با رفاه عمومي و منافع مشتريان يا كارفرمايان باشد.

2- درستي، صداقت  و سليقه مناسب را در تهيه وتنظيم مطالب و انتشار عمومي آنها در تمام امور به عنوان يك كارمند، كارشناس يا متخصص  روابط عمومي را بايد به كار بست.

3-از معيارهاي حرفه ايي كه به طور همزمان از ارائه خدمات به همكاران مگر با رضايت كامل تمام افراد ذيربط جلوگيري مي كند پيروي كنيم اسرار مشتري يا كارفرما را حتي پس از قطع رابطه وي با موسسه و تا مدتي كه منافعش ايجاد كند حفظ كنيم و به حقي كه براي بهره مندي و پيشبرد علايق شخصيمان داريم توجه كاملي داشته باشيم. ضمن اينكه صداقت حرفه ايي را همانند كار اصلي حرفه اي حفظ كنيم.

4- با همكاران خود در زمينه جلوگيري از تخلفاتي مانند پخش شايعات و بيانيه هاي اهانت آميز، پنهان كاري از مشتريان و كارفرمايان و پخش هر گزارش ديگري كه به منظور منفعت شغلي يا سود ناشي از رقابت صورت مي گيرد همكاري  كنيم.

5- از تلاشهاي برنامه ريزي شده براي پيشبرد اخلاق حرفه اي و مهارت تكنيكي اين حرفه آموزش و تعليم و تربيت شايسه كارمندان روابط عمومي حمايت كنيم.

  

8-  مديران روابط عمومي در مواجهه با بحران هاي سازماني با 5 نوع خدمت روبرو هستند، اين 5 مورد را به اختصار توضيح دهيد. (ص 49)

ج)خدمت به خود- خدمت به مشتري- خدمت به كارفرما- خدمت به حرفه- خدمت به جامعه

1- خدمت به خود: حرفه ايي هاي روابط عمومي بايد نظام ارزشي خاص خود را مشخص كنند و درباره هر يك از اين ارزش ها كه مايلند در انجام تعهدات حرفه ايشان به كار برند تصميم بگيرند.

2- خدمت به مشتري: بسياري از خدمتگذاران حرفه اي معتقدند كه اولين تعهد حرفه ايي بايد خدمت به مشتري سازمان باشد. اين تعهد براي حرفه ايي هاي روابط عمومي به دو دليل  موضوعي مشكل ساز است اول اينكه آيا به عنوان حامي روابط عمومي ، نماينده سازمان خود هستند يا صرفاً نماينده مشتري؟ دوم اينكه صرف قبول ارائه خدمت به عنوان نماينده مشتري ارتباط موثري برقرار مي كند كه براي تامين خواسته هاي وي به خدمات ويژه بخشي از روابط عمومي حرفه اي نياز نباشد.

3- خدمت به كارفرما: خدمت سازماني نامناسب زماني است كه تصميمات سختي در مورد بخشي از كارمندان گرفته شود. يك مورد آن اختلاف نظرهاي حرفه اي در مورد نحوه عملكرد شركت است. مورد ديگر نيز چشم پوشي از فعاليت هايي است كه سايرين را در معرض آسيب پذيري قرار مي دهد. شخص حرفه اي كه عمداً به خود اجازه مي دهد با انجام اعمال زيان آور در خدمت به جامعه به تخلف بپردازد احتمالاً سود بيشتري نيز از سازمان استخدام كننده به دست خواهد آورد!

 4- خدمت به حرفه: حرفه اي روابط عمومي متعهد است از حرفه مورد نظرش و همكاراني كه با آنها در ارتباط مي باشد حمايت كند.

5- خدمت به جامعه: خدمت به جامعه بخش كليدي هر حرفه و در راس فهرست ارزش هاي حرفه اي قرار دارد. بطوريكه در اولين بيانيه روابط عمومي انجمن آمريكا آمده است: "هر فردي بايد زندگي حرفه اي اش را مطابق با علائق جامعه پيش ببرد"

 

9-  نقش حرفه اي هاي روابط عمومي در اجراي الگوي يك سويه و نامتقارن و دو سويه و متقارن را با يكديگر مقايسه كنيد. (52)

ج)در الگوي ارتباطي نامتقارن و يكسويه در برخورد با مسائل علوم اجتماعي به سوي جمع آوري اطلاعات در مورد راهكارهايي سوق مي يابند كه تاثير بيشتري بر رفتار جامعه، يعني الگوي دو سويه و متقارن داشته باشد. در مقايسه  با اين الگو در الگوي دو سويه  و متقارن كارمندان روابط عمومي نقش واسطه ايي را ايفا مي كنند كه تفاهم را ميان سازمان و اعضايشان ترويج مي دهند. الگوي دو سويه و متقارن شامل اين ايده مي شود كه سازمان و افرادش هر دو ممكن است به منظور حفظ روابط حسنه تغيير يابند.

 

10-    ارزش هاي اخلاقي از نظر جوزف سان را نام ببريد. تاكيد وي بيشتر بر كدام اصل اخلاقي است؟ چرا؟ (57)

ج) اين ارزش ها عبارتند از: درستكاري، صداقت، وفاي به عهد، پايبندي، انصاف، توجه به ديگران، احترام به ديگران، شهروندي مسئوليت پذير بودن، امتياز طلبي و مسئوليت پذيري. به نظر جوزف سان، اين ارزش هاي مهم اصل تفكيك موضوعات اخلاقي را فراهم كرده و آغاز گر فرايند تصميم گيري هستند. اگر چه ترتيب درجه و اولويت بندي اين ارزش ها دشوار است ولي فرد ممكن است با تاكيد بر تعهد به صداقت كه ارزش هاي مهم ديگر را نيز  در بر دارد، فرايند تصميم گيري را آسانتر سازد. صداقت عبارت است ازبرخورداري از اصول اخلاقي سالم. اين كلمه مفوم درستكاري و انصاف كه به عنوان دو عامل مهم در تصميم گيري اخلاقي شناخته شده اند را نيز در خود جاي داده است.

 

11-    انتقادات وارده بر آيين نامه انجمن روابط عمومي آمريكا را شرح دهيد. (ص 61)

ج)

12-    اخلاق حرفه اي را تعريف كنيد. (ص70 پاراگراف اول) صفحه 23 جزوه ضميمه

ج)و سازمان ها اخلاق حرفه ايي را به معناي ارزش هاي فردي و اجتماعي مي دانند كه اخلاقاً مورد قبول و مظهر تعهدي در تقويت آن ارزش ها هستند. به عباارت ديگر اخلاق حرفه ايي به سادگي عبارت است از فراتر رفتن از نيت انجام كارهاي درست و در واقع ، كاربرد آن در زندگي روزمره.

 

13-    روش هاي ارزشيابي اخلاقي را توضيح دهيد. (ص 70 پاراگراف دوم)

ج) روش هاي مختلفي در زمينه ارزيابي اخلاق حرفه ايي رفتارهاي خاص پيشنهاد شده است. معمول ترين تقسيم بندي عمدتاً تحت عنوان 1- غايت مدارانه؛ رويكردي فرجام شناختي كه رفتار اخلاقي را بر اساس پيامدهاي خوشايند يا ناخوشايند تعريف مي كند. و 2- رفتارمدارانه؛ رويكردي وظيفه شناختي كه بر ارزش ذاتي خاص رفتار تاكيد مي كند، طبقه بندي شده است. 

 

14-  رويكرد رفتارگرايانه را در ارزشيابي اخلاقي توضيح دهيد. اشكالات وارده بر روش غايت مدارانه را تبيين نماييد. (ص71  الي 75)

ج)رفتار گرايان بر اين باور نيستند كه از نتيجه بتوان براي توجيه روشها بتوان بهره گرفت. نظريه رفتارگرايان بر اين فرض استوار است كه انسان ها موظفند با يكديگر محترمانه رفتار كنند، زيرا انسانند. بر اساس اين مقوله انسان مدارانه افراد موظفند به حقوق يكديگر احترام گذارند . رفتار گرايان تنها بر اساس درستي يا نادرستي نفس عمل، رفتار اخلاقي را ارزيابي مي كنند. آنها به جاي سنجيدن لذت و درد و يا خوبي و بدي، رفتار را به ميزاني كه با معيارهاي مقبول انساني مطابقت داشته باشد، ارزيابي مي كنند.

 روش غايت مدارانه به دو دليل اساسي داراي اشكال است: 1- صرفاً بر ميزان لذت بدست آمده بيش از نوع آن توجه دارد. جان استوارت ميل فيلسوف مشهور و يكي ديگر از طرفداران اين رويكرد مقوله كيفيت لذت را مطرح كرد. وي اين تصور را كه خوبي تمام پيامدها يكسان است را رد كرد. او با بيان اينكه  كيفيت خوبي و پيامدهاي بلند مدت( صرفاً در مقابل پيامدهاي كوتاه مدت) رفتار،هر دو بايد مورد توجه قرار گيرد تفكر فايده گرا را گسترش داد.  2- اين نظريه را مي توان حتي براي توجيه رفتار غير اخلاقي كه نتيجه خوبي دارد هم بكار برد.

 

15-  فرايند تصميم گيري اخلاقي در مواجهه با مشكلات سازماني را از نظر فرانك ناوران بررسي نماييد. (صفحه 83 كتاب 6 فرايند)

 

16-      رويكرد رالف پاتر در فرايند تصميم گيري اخلاقي با رسم جعبه پاتر توضيح دهيد. (ص 79 و 80)

ج) اين رويكرد شامل چهار مرحله است 1- تشخيص موقعيت 2- شناخت ارزشها 3- انتخاب اصول 4- انتخاب اولويت وفاداري به X ها . چنين رويكردي فرد را مجبور مي سازد تا عامه ها و ارزش ها را، كه هر دو مهمترين عوامل در موقعيت هاي خاص مي باشند در اولويت قرار دهد. اين الگو خصوصاً براي حرفه اي هاي روابط عمومي مفيد است كه مسئول تعيين، ايجاد و حفظ روابط با افراد متعددي مي باشند. 

تشخيص موقعيت                                                            انتخاب اولويت وفاداري به

          

 


  انتخاب اصول                                                                      شناخت ارزشها

در مرحله اول ضروري است وضعيت حاضر بررسي و مشخص شود. شما مي خواستيد اطلاعات نادرستي منتشر كنيد تا تعداد بيشماري از افراد به آن اعتماد كنند . اما وقتي بعدها گزار شها نشان دهد كه در واقع اين اكتشاف اكتشافي مهم بوده است شما و مسئولان هر دو در ارتباط با اين موضوع افرادي غير اخلاقي تلقي خواهيد شد. احتمال جريمه قانوني نيز بسيار زياد است. مرحله دوم از شما مي خواهد ارزش هايي را كه در اين موقعيت مهم هستند شناسايي كنيد. در اينجا صداقت و انصاف در اولويت قرار مي گيرد. در مرحله سو، اصول اخلاقي بايد انتخاب شوند. ابتدا اطلاعات نادرست را بايد مطابق با اصول گزارشگري بررسي كرد. مرحله چهارم، اولويت هاي وفاداري را شامل مي شود. وفاداري هاي مهم در اين وضعيت عبارتند از : 1- كميسيون وثيقه مبادلات 2- سهامداران 3- كارمندان 4- رسانه هاي مالي 5- مردم 6- شركت 7- حرفه 8- خود

 

17-  جهاني سازي براي حرفه اي هاي روابط عمومي آمريكا مباحث جديدي را مطرح ساخته است، در مورد اين مباحث بحث كنيد.

 

18-  شش مورد از معيارهاي اخلاقي مورد قبول آيين نامه آتن (معيارهاي اخلاقي مورد قبول جهاني) را به اختصار توضيح دهيد. (صفحه 114 كتاب)

ج) 1- اعضای این انجمن همواره و تحت هر شرایطی به گونه ایی رفتار نمایند که شایسته اعتماد افرادی باشد که با آن در ارتباطند. 2- اعضا به خاطر داشته باشند به دلیل ارتباط میان حرفه آنان و مردم، رفتارشان حتی به صورت فردی به گونه ایی تاثیرگذار خواهد بود و کل حرفه را مورد سوال قرار خواهد داد. 3- اعضا موظفند اصول اخلاقی و قوانین "اعلامیه جهانی حقوق بشر"  را در حوزه وظایف حرفه ای شان به کار بندند. 4- اعضا موظفند توجه خاصی به حیثیت افراد داشته باشند و از آن دفاع کنند و حق هر انسانی را در به رسمیت شناختن خود محترم شمارند. 5- اعضا موظفند به منظور گفتگوی صادقانه، شرایط اخلاقی، روانی و عقلانی لازم را فراهم آورند و حق احزاب را در خصوص دادخواهی و بیان عقایدشان به رسمیت شناسند

6- اعضا موظفند در تمامی شرایط به گونه ایی رفتار نمایند که منافع خاص احزاب را مد نظر داشته باشند: چه منافع سازمان هایی که در خدمت آنها می باشند و چه منافع افراد ذیربط

 

19-  در مورد مبالغه و حد و مرز آن و جعل اطلاعات توضيح دهيد. (مبالغه و حد و مرز آن  صفحه 128) و (جعل اطلاعات 133)

ج) مبالغه و حد و مرز آن: ریشه واقعیت مبهم است و همواره بر پایه حقیقت استوار نیست. این قیاس منطقی منجر به استفاده از مبالغه می شود یعنی بزرگنمایی حقیقت و تغییر واقعیت به گونه ایی که هدف منبع خبر تامین شود. اما سوال این است که وقتی حقیقت به شیوه های گوناگونی می تواند بازگو شود، تا چه حد مبالغه در حقیقت از لحاظ اخلاقی جایز است؟ در چه مرحله ای، حقیقت آنقدر اغراق آمیز می شود که به دروغ تبدیل می شود؟ یافتن چنین حد و مرز دقیقی بی نهایت مشکل است. به خصوص اگر حقیقت گویی به منظور فراتر رفتن از صحت تکنیکی و کسب میزانی از اعتبار باشد. بدین ترتیب حتی ممکن است ارائه اطلاعات صحیح ولی مغرضانه نیز قابل قبول نباشد. چه بسا اینکه اکثر مردم خیلی زود باور نیستند. به هر حال مبالغه اغلب به کار می رود و وجودش یکی از فاکتورهای مهم در تصمیم گیری در مورد اعتبار کلی یک پیام محسوب می شود. رشته تبلیغات نمونه خوبی از نحوه کاربرد مبالغه در تقویت محصولات و خدمات مورد تبلیغ است. در حرفه روابط عمومی اینکه مبالغه چگونه به کار می رود به جای اینکه آیا باید به کار برود موضوع بسیار مهمی است. انتخاب اطلاعات و تاکید بر آنها ممکن است مبالغه ایجاد کند.

جعل اطلاعات: علی رغم اینکه غلو بیش از حد جعل اطلاعات محسوب می شود؛ جعل اطلاعات عبارت است از کاربرد مغرضانه اطلاعاتی که اساساً نادرست می باشد.

 

20-  حرفه اي هاي روابط عمومي بايد از اقداماتي كه روزنامه نگاران را در معذوريت اخلاقي قرار دهند اجتناب ورزند، اين اصول كدامند؟(صفحه 153)

ج) – بخشیدن هدایای با ارزش

- بخشیدن انعام به روزنامه نگار در قبال پوشش خبری خاص

- به خدمت گرفتن روزنامه نگار (مثلاً به عنوان مشاور) بدون اینکه کارفرمای روزنامه نگار از این ارتباط آگاه باشد.

- ترتیب دادن سفرهای تشریفاتی

- پیشنهاد وام، سرمایه یا تبلیغات به سازمانهای خبری به منظور برخورداری از پوشش خبری خاص

 

21-  لابي گري را تعريف كنيد. نمونه اي از لابي گري روابط عمومي شركت هيل نولتون را به اختصار شرح دهيد. (صفحه181 تا 189)

ج)

 

22-  مقايسه تايلنون ( شركت جانسون اند جانسون ) با روابط عمومي اكسون والدز در رويارويي با بحران ها نتايجي در پي داشته است. 6 مورد از اين عبرت تاريخي را به اختصار بنويسيد. (ص 222 ) نگاه دوباره از صفحه 210

ج) 1- درست عمل كنيد. بحران ها خود به خود از بين نمي روند. تاخير در رويارويي با حوادث تنها باعث اين مي شود كه كنترل اوضاع در دست فرد ديگري قرار بگيرد. مثال اگر جانسون اند جانسون همانند اكسون دير اقدام مي كرد مطمئناً پوشش خبري بيشتر منفي مي بود و مارك تايلنول نيز احتمالاً نجات نمي يافت.

2- بدانيد عامه هاي مختلف داراي علائق مختلفي هستند. مصرف كنندگان و عموم مردم، كاركنان و سهامداران از ديدگاه مختلفي به بحران نگاه مي كنند و رويكردهاي متفاوتي براي حل مشكلات مربوط به بحران دارند لذا هر گروه شايسته دريافت پاسخي متفكرانه  و مطلوب از سوي روابط عمومي است. براي مثال جانسون اند جانسون در نخستين بحران تايلنول، كميسيوني ويژه براي بررسي مكالمات روزمره و نظارت بر افكار عمومي تشكيل داد. اين نظر سنجي ها نشان داد كه جامعه جانسون اند جانسون را سرزنش نمي كند اما از اين مي ترسند كه تايلنول موجود در قفسه فروشگاه ها باز هم سمي باشد.جانسون اند جانسون با جمع آوري تمام محصول  به طور جدي توجه رسانه هاي خبري را از گزارشات منفي درباره تايلنول دور كرده و به گزارشات مثبت درباره عملكرد مسئولانه شركت معطوف نمود. 

3- ايمان اخلاقي را تقويت كرده و برنامه مقابله با بحران را پیشاپیش طراحی کنید. پاسخ جانسون اند جانسون مبتنی بر تعهد دراز مدت شرکت به حفظ منافع عمومی بود. این خط مشی بود که شرکت قبل از وقوع مسایل تایلنول تعیین کرده بود. جانسون اند جانسون در پیش بردن طرح مقابله با بحران خوش شانس بود در حالیکه اکسون در زمان وقوع بحران مربوطه برنامه جامعی برای حل بحران نداشت.

4- از عملکرد رسانه های خبری آگاه باشید وقتی گزارشی از بحران منتشر می شود منافع شرکت جانسون اند جانسون یا  اکسون آخرین مواردی است که اکثر سازمانهای دولتی بدان توجه می کنند. در طول بحران به جانسون اند جانسون کمک می شد زیرا کارکنان روابط عمومی آن (روزنامه نگاران سابق نیز جزو آنان بودند) اهمیت این نکته را که سازمانهای خبری نیز در گزارش سهیم هستند درک کردند. کارمندان روابط عمومی نسبت به اقدامات فوری و اطلاع یابی خبرنگاران حساس بودند. سخنگویان حضور یافتند، مکالمات مجدداً آغاز شد و توافقی میان مسئولان شرکت و روزنامه نگاران صورت گرفت. چنین تخصصی در روابط عمومی راهی برای کمک به مشتری یا کارفرما می باشد.

5- در موقعیت های بحرانی نوع رفتار خصوصاً رفتار اخلاقی کارمندان روابط عمومی نیز حائز اهمیت است. نماینده صادق و صریح به هر دو مسئولیت تامین نیازهای مشتری/ کارفرما و تامین منافع عمومی کمک خواهد کرد. در موارد تایلنول و اکسون والدز افکار عمومی به سرعت شکل گرفت و همدردی نسبت به جانسون اند جانسون و خشم در برابر اکسون که تا حد بسیاری نتیجه افدامات روابط عمومی آنها بود تاثیر پایداری بر موقعیت هر دو شرکت گذاشت.    

 

23-    روابط عمومي در ايران در چه جايگاهي قرار دارد؟ (تحليل موقعيت)

در چه جايگاهي مي خواهيم قرار بگيريم؟ (تعيين اهداف)

چگونه مي توانيم به جايگاه مورد نظر برسيم؟ (راهبردها و تاكتيك ها )

-تفاوت  های اخلاق کاربردی را با فراخلاق بنویسید.

اخلاق کاربردی همان اخلاق هنجاری است البته در حوزه های خاصی از زندگی فردی و اجتماعی , هدف اخلاق کاربردی بکاربستی و اعمال نظم منطقی نظریه های اخلاقی در حوزه مسائل اخلاقی خاص نشان می دهد به عبارت دیگر اخلاق کاربردی یا کاربستی عبارت است از کاربرد و تطبیق استدلالها,اصول,رزش ها و ایده ها ی اخلاقی در مورد رفتارهای اخلاقی اعم از فردی یا اجتماعی اما فرا اخلاق به بررسی تحلیلی و فلسفی در باره مفاهیم اخکام اخلاقی می پردازد . موضوع این نوع پژوهش نه رفتاراخلاقي  مورد قبول افراد و جوامع خاص است و نه افعال اختیاری انسان بلکه مفاهیم و جملات است که در اخلاق هنجاری مورد بحث قرار می گیرد.

 

25- صفات ممدوح و مذموم کارگزاران با استناد به نامه 51 نهج البلاغه را بنویسید.

خطاب مولا به نامداران

1-    با مردم از روی انصاف وعدالت برخورد نمایید و دربرآوردن نیازهایشان صبر وحوصله داشته باشید .

2-    زمامداران  بیش از هر کس، در پرده پوشی عیب مردم خود بکوشند.

3-    زمینه های کینه جویی و انتقام را از مردم دور سازيد.

4-    از وزیرانی که خوشنام نیستند در دایره مدیران خود استفاده مکن.

5-    بهترین کسان در نزد تو حق گویان و حق طلبان از مردمند , پرهیز کلام آنان برای تو تلخ باشد .

6-    مردم را به مدیحه گویی وا مدار .

7-    جایگاه و ارزش نکو کار و بدکار در نزد تو یکسان نباشد.

8-    نیکی به مردم و برآوردن حاجت ایشان و سبک کردن هزینه زندگیشان از وظایف اصلی زمامداری

می باشد.

9-    حاکم باید با دانشمندان و فرزانگان مجالست و همنشینی داشته باشد .

10-                      رعایت شئونات گروهای مختلف مردم مثل قاضیان , لشگریان , خردمایگان , بازرگانان , صنعتگران بر توست حق همه را رعایت کنی , اعم از مسلمان و غیرمسلمان

11-                      در میان دولتیان به قاضیان , فرمانداران لشگر و بازرگانان و صنعت پیشگان رسیدگی کن تا مملکت آباد گردد .

12-                      به لشگریان بگو با ناتوانان نرمخو و با قویدستان سخت باشد .

13-                      در زمان گرفتاریها, مشکلات و شبهه ها و در خرد ماندن کارها به خدا و پیامبرش رجوع کن .

14-                       

26- امروزه متخصصان مدیریت , اصول اخلاقی شایسته را در سازمان، از پیش شرطهای مدیریت خوب می دانند ؟ چرا ؟

صفحه 33و 34 استراتژیست ها مسئولیت تدوین توزیع و اعمل کررد اخلاقی را بر عهده دارد , استراتژیست باید فطرت معنوی شرکت را بر عهه بگیرند  یکی از دلایل بالابودن حقوق ...

 

27-عوامل تسهیل کننده موفقیت و موانع بازدارنده موفقیت  در اخلاق حرفه ای را توضیح دهید.

 صفحه 36 جزوه ضمیمه سئوالات

 

28-اعتماد به سازمان را تعریف کنید و نقش اعتماد در برقراری ارتباط را توضیح دهید .

 ضفحه 46 جزوه اخلاق حرفه ای ضمیمه سئوالات

 

29-از آنجاكه اعتمادسازي رمز موفقيت سازمان است 5 مورد از موارد اعتمادسازي اصيل و پنداري را توضيح دهيد.

صفحه 48 جزوه اخلاق حرفه ای ضمیمه سئوالات مثالهای در صفحه 51.

 

30- آیا بین اعتماد آفرینی اصیل و موفقیت سازمانی ارتباط عینی وجود دارد یا نه؟ توضیح دهید.

 

بین اعتماد آفرینی و مواقین سازمان ارتباطی عینی وجود دارد و این ارتباط برای مدیران استراتژیست اصل مهم و راهبردی تلقی می شود: هرچه نرخ اعتماد به بنگاه از حیٍث صالت، رسوخ، شعاع و پایداری بیشتر باشد، موفقیت آن بنگاه، به ویژه در شرایط بحرانی بیشتر است.

این رهنمود نه تنها درزندگی شخصی وحیات سازمانی صادق است بلکه درحیات اجتماعی و شکوفایی تمدن ها نیز جاری است.

|+| نوشته شده توسط والی زاده در چهارشنبه هفتم بهمن ۱۳۸۸  |
 
 
بالا